GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Email:  c2vothisau.tramtau@yenbai.edu.vn

Điện thoại: 0915630844

 

1. Mô hình hoạt động: Trường TH&THCS đạt Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 

2. Đội ngũ giáo viên: 

100% GV có ý thức học tập nâng cao trình độ và chuyên môn nghiệp vụ. GV đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhiều thầy cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện. Nhà trường đã được Phòng giáo dục thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra kịp thời, đó là những điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học.

3. Mục tiêu đào tạo: 

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 97% trở lên, đến cuối giai đoạn đạt 99%.

- Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học, trung học cơ sở hằng năm đạt 100%.

- Triển khai có hiệu quả, chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục.

- Tỷ lệ học sinh bỏ học hằng năm không quá 0,1%.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học chương trình THPT, giáo dục nghề nghiệp hằng năm đạt 95% trở lên.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Giao lưu và hội nhập quốc tế qua việc chú trọng dạy môn ngoại ngữ với bốn kĩ năng cơ bản giúp học sinh giao lưu và hội nhập tốt với bạn bè quốc tế, tổ chức liên kết với một số trường quốc tế giúp học sinh làm quen với môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 

- Tiếp tục tập trung các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới giáo dục theo Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Bám sát vào tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Tỉnh, Huyện và của Ngành giai đoạn 2021-2025.

- Bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học, giai đoạn theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Trạm Tấu và tình hình thực tiễn của nhà trường, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

Trường TH&THCS Thị Trấn Trạm Tấu