Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Thị Trấn Trạm Tấu

thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
ybi-tramtau-th-thcsthitrantramtau@edu.viettel.vn